Buďte srdečně vítání.....

11. 12. 2011

* Jak se dneska učí číst *

Zkuste si vymyslet nové znaky pro českou abecedu a pak přečtěte nahlas a plynule krátký text, který vám podle tohoto klíče někdo napsal. Těžké, že?
Je to trochu masochistické, ale pro představu o náročnosti čtení prvňáka dosti názorné. Co vám vyhovuje lépe? Hláskování nebo slabikování?
Čtení se dnes ve škole učí zejména dvěma metodami čtení. Metodou analyticko-syntetickou, kdy dítě skládá písmena do slabik a slabiky do slov a druhou, méně používanou, genetickou metodou. Metodou „slabikovací“ se u nás učilo plošně od padesátých let. Staví především na kvalitě zvládnutí techniky čtení a na ni navazuje porozumění. Pokud učitel neumí s metodou dobře pracovat, žáci často při vlastním čtení nevnímají obsah. Je to velmi demotivující a navíc to odporuje současnému národnímu programu ve vzdělávání. Jednou z kompetencí žáka a tedy cílem výuky totiž má být čtení s porozuměním. Poměrně náročné je také množství tvarů písmen, které musí dítě během krátké doby pochytit a zautomatizovat. Malé a velké psací písmeno, malé a velké tiskací.
Genetická metoda nácviku čtení spočívá v hláskování. Dítě se během prvního půl roku naučí celou tiskací abecedu. Nejprve pouze velká písmena (o tři znaky méně než v AS metodě!). Zhruba v pololetí se objeví malá. A protože je v této metodě prodlouženo období procvičování jemné motoriky skoro na celý půlrok, posouvá se nácvik psacích písmen většinou až do doby, kdy už děti nemají problém s tiskacími tvary, dokonce už většinou běžně píší vzkazy a krátké dopisy velkými tiskacími písmeny. Výhodou genetické metody je bezprostřední porozumění čtenému textu a udržení aktivního zájmu dětí o knihy, časopisy, komiksy a jakýkoli další psaný text objevující se v jejich běžném denním životě. Přestože tato metoda dětem umožní dříve číst a pracovat s textem, výzkumy ukazují, že výsledky čtení ve 2. a 3. třídě jsou oběma metodami skoro stejné. Pro lepší názornost si ukážeme, jak čte dítě slovo máma oběma metodami.

Jak čte dítě slovo MÁMA

Analyticko-syntetickou metodou: nahlas: máááá-ma Genetickou: pro sebe: m-á-m-a, nahlas: máma Ve chvíli, kdy se žáci pomocí analyticko-syntetické metody čtení učí číst a psát slovo máma a další podobně snadná slova, žáci při výuce genetickou metodou čtení tvoří již vlastní věty spojováním slov, obrázků a symbolů. Záleží samozřejmě na tempu třídy a pojetí metody učitelem.
Jak však zkušenosti s oběma metodami napovídají, ani genetická metoda nemusí vyhovovat každému. Žákovi může dělat problémy spojování hlásek ve slovo. Je potřeba dobře zvážit správnou cestu právě pro vašeho prvňáčka. Nezanedbatelný vliv má samozřejmě praktické pojetí metody učitelem. Nespornou výhodou metody genetické je fakt, že se děti velmi brzí naučí rozumět tomu, co čtou, což už slabikování trvá kvůli důrazu na techniku mnohem déle.

Změna školy - změna metody

Může se stát, že při přechodu dítěte na jinou školu změní také používanou metodu čtení. Je především na učiteli a na vás, jak budete postupovat dál. Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. dodává: „Odpověď musí vycházet z poznání dítěte a jeho současné úrovně, z období, kdy do jiné školy přechází. Nejlepší řešení pro dítě však je- neměnit školu v průběhu prvního ročníku, a to nejen kvůli čtení. První ročník je pro dítě velmi důležitý a měl by jej absolvovat s jednou paní učitelkou a v jednom kolektivu třídy.“

Žádné komentáře:

Okomentovat